️                               CÁC GÓI CƯỚC NHIỀU NGƯỜI ĐĂNG KÝ NHẤT

 SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

D500

5 GB Data/Tháng tốc độ cao

(Hết data tốc độ cao về tốc độ thường) 

_____

_____

Trả trước 12 tháng: 400.000đ

D30P

1 GB/Ngày

1500 phút gọi nội mạng

30 Phút gọi ngoại mạng

_____

Trả trước 12 tháng: 550.000đ

D60G

2 GB/Ngày

1500 phút gọi nội mạng

50 Phút gọi ngoại mạng

Trả trước 6 tháng: 350.000đ

Trả trước 12 tháng: 700.000đ

VD149

4 GB/Ngày

1500 phút gọi nội mạng

200 Phút gọi ngoại mạng

Trả trước 6 tháng: 500.000đ

Trả trước 12 tháng: 900.000đ

CÁC GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI 2021Cước/Tháng

Gọi nội mạng

Gọi ngoại mạng

Data/ngày


Chu kỳ 1 tháng

Chu kỳ 3 tháng

Chu kỳ 6 tháng

Chu kỳ 12 tháng

D30S

52.000đ/tháng

Gọi nội mạng: 500 phút

Gọi ngoại mạng: 30 phút


1GB data/ngày

———-

Chu kỳ 1 tháng:

Không áp dụng

Chu kỳ 3 tháng:

Không áp dụng

Chu kỳ 6 tháng: 

310.000đ

Chu kỳ 12 tháng: 

620.000đ

D60S

70.000đ/tháng

Gọi nội mạng: 1500 phút

Gọi ngoại mạng: 50 phút

2GB data/ngày

———-

Chu kỳ 1 tháng:

Không áp dụng

Chu kỳ 3 tháng:

Không áp dụng

Chu kỳ 6 tháng: 

420.000đ

Chu kỳ 12 tháng: 

840.000đ

VD149S

87.000đ/tháng

Gọi nội mạng: Miễn phí (< 30 phút/lần)

Gọi ngoại mạng: 200 phút

4GB data/ngày

200 SMS nội mạng

Chu kỳ 1 tháng:

Không áp dụng

Chu kỳ 3 tháng:

Không áp dụng

Chu kỳ 6 tháng: 

520.000đ

Chu kỳ 12 tháng: 

1.040.000đ

FCLUB

79.000đ/tháng

Gọi nội mạng: 1500 phút

Gọi ngoại mạng: 60 phút gọi

3GB data/ngày

———-

Chu kỳ 1 tháng: 

79.000đ

Chu kỳ 3 tháng: 

190.000đ

Chu kỳ 6 tháng: 

395.000đ

Chu kỳ 12 tháng: 

790.000đ

FHAPPY

49.000đ/tháng

Gọi nội mạng: 1000 phút

———-

2GB data/ngày

———-

Chu kỳ 1 tháng: 

49.000đ

Chu kỳ 3 tháng: 

118.000đ

Chu kỳ 6 tháng: 

245.000đ

Chu kỳ 12 tháng: 

620.000đ


CÁC GÓI CƯỚC DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC

D60G

Miễn phí cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 20 phút + 50 phút liên mạng + 2GB/ngày (trong 12 tháng)

Giá chỉ từ: 120.000 đ/tháng

C89

1500 phút gọi nội mạng Vinaphone+60 phút ngoại mạng+60 SMS trong nước sử dụng trong 1 tháng.

Giá chỉ từ: 89.000 đ/tháng

VD149

Miễn phí cuộc gọi nội mạng VNP<=30 phút+200 phút ngoại mạng+200 SMS nội mạng VNP+4GB Data/ngày sử dụng trong 30 ngày. 

Giá chỉ từ: 149.000 đ/tháng

VD79

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VNP≤10 phút+30 phút ngoại mạng+1GB Data/ngày trong 30 ngày. 

Giá chỉ từ: 79.000 đ/tháng

C69 

1500 phút gọi nội mạng Vinaphone+30 phút ngoại mạng+30 SMS trong nước sử dụng trong 1 tháng.

Giá chỉ từ: 69.000 đ/tháng

B50

250 phút nội mạng Vinaphone+250 SMS nội mạng+600MB (hết dung lượng data tiếp tục được sử dụng ở tốc độ thông thường).

Giá chỉ từ: 50.000 đ/tháng

CÁC GÓI CƯỚC DI ĐỘNG TRẢ SAU

CƠ BẢN

Giá cước thấp hơn đến 40% so với mức cước của thuê bao trả trước.

Giá chỉ từ: 60.000 đ/tháng

THƯƠNG GIA 249

1500 phút gọi nội mạng VNPT, 150 phút gọi ngoại mạng, 01GB data/ngày.

Giá chỉ từ: 249.000 đ/tháng

THƯƠNG GIA 349

Miễn phí cuộc gọi nội mạng VNP<=30 phút+200 phút ngoại mạng+200 SMS nội mạng VNP+4GB Data/ngày sử dụng trong 30 ngày. 

Giá chỉ từ: 349.000 đ/tháng

THƯƠNG GIA 245

2.500 phút gọi VNP + 200 phút gọi ngoại mạng, 200 SMS nội mạng + 10GB

Giá chỉ từ: 245.000 đ/tháng

THƯƠNG GIA 345

4.000 phút gọi VNP + 300 phút gọi ngoại mạng, 300 SMS nội mạng + 15GB

Giá chỉ từ: 345.000 đ/tháng

THƯƠNG GIA 499

4000 phút gọi nội mạng VNPT, 600 phút gọi ngoại mạng, 6GB data/ngày

Giá chỉ từ: 499.000 đ/tháng

    Hotline 091.535.0001 tiếp nhận đăng ký dịch vụ di động Vinaphone tại Ninh Bình
 
 
Gọi Điện